هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP MAIL UPTIME
SDCA1
SDDE1
SDUK1
SDUS1
CDUK1 Online Online Online 170 Days 06:05:07
CDUK2 Online Online Online 262 Days 06:08:07
CDUK3 Online Online Online 343 Days 06:11:07
CDUS1 Online Online Online 530 Days 06:05:07
CDCA1 Online Online Online 298 Days 06:09:07
CDDE1 Online Online Online 421 Days 06:01:07