Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP MAIL UPTIME
SDCA1
SDDE1
SDUK1
SDUS1
CDUK1 Online Online Online 194 Days 22:06:55
CDUK2 Online Online Online 286 Days 22:09:55
CDUK3 Online Online Online 367 Days 22:00:55
CDUS1 Online Online Online 554 Days 22:06:55
CDCA1 Online Online Online 322 Days 22:10:55
CDDE1 Online Online Online 445 Days 22:02:55