Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP MAIL UPTIME
SDCA1
SDDE1
SDUK1
SDUS1
CDUK1 Online Online Online 132 Days 15:04:41
CDUK2 Online Online Online 224 Days 15:07:41
CDUK3 Online Online Online 305 Days 15:09:41
CDUS1 Online Online Online 492 Days 15:04:41
CDCA1 Online Online Online 260 Days 15:08:41
CDDE1 Online Online Online 383 Days 15:00:41