Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP MAIL UPTIME
SDCA1
SDDE1
SDUK1
SDUS1
CDUK1 Online Online Online 135 Days 12:04:31
CDUK2 Online Online Online 227 Days 12:07:31
CDUK3 Online Online Online 308 Days 12:10:31
CDUS1 Online Online Online 495 Days 12:04:31
CDCA1 Online Online Online 263 Days 12:08:31
CDDE1 Online Online Online 386 Days 12:00:31